Logo

116 Meg selv som ressurs

LØRDAG

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Torleif Lundqvist

DET DU TENKER – tankens kraft

Du er det du tenker. Selvbilde og mestring.

DET DU SIER – ordenes og språkets kraft

Ord peker retning for prestasjoner og det levde liv.

DET DU GJØR – gjerningens kraft

Personlig ansvar og eget initiativ.

Kurset er krydret med humor, alvor, lyd og bilde.

Torleif Lundqvist er kursholder og veileder. Han har jobbet 7 år i skolen og 26 år som kursholder/veileder. Han har skrevet boken «Under overflaten», som er et dypdykk i temaene fra hans seminarer. På seminarene benyttes egenproduserte multimediaeffekter.