Logo

44 Mini-Røris

FREDAG

13.30-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Mini-Røris er et er bevegelsesprogram som inspirerer barn til å være i aktivitet: hjemme eller i barnehagen. Det er laget av Friskis&Svettis.

Å hjelpe barn til å kjenne bevegelsesglede i tidlig alder er en investering for livet. Vi voksne må gå foran som gode eksempler – ikke bare si, men utføre. Mini-Røris kjører dere sammen, så her ligger alt til rette for å kunne være gode forbilder for barna. Slipp dere løs og kjør i gang! På kurset vil vi ha en liten gjennomgang på hva aktivitet gjør med kropp og knopp. Og så går vi gjennom siste utgitte Mini-Røris.

Kom kledd for aktivitet – du vil bli varm og du vil le. Du vil også få mulighet å kjøpe Mini-Røris på stedet. 

Christina Engebretsen er utdanningsansvarlig i Friskis&Svettis Norge.
Maddan Yran er utdanningsansvarlig i Friskis&Svettis Oslo.