Logo

52 Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv

FREDAG

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Hva er det som skjer når elevene opplever at de ikke har det trygt og godt på skolen? En forståelse av mobbing som sosiale prosesser på avveie, bygger på barn og unges eksistensielle behov for å høre til, og frykt for å bli utestengt fra fellesskapet. Hovedarenaen for inkludering og fellesskap i skolen, er klassen, noe som også gjør klassen til risikoarena for mobbing. Et sentralt mål blir dermed å bygge trygge, gode klassefellesskap som fremmer læring, mestring og tilhørighet og forebygger krenkelser mellom elever. Hvordan kan skolens kjernevirksomhet – undervisningen- være fellesskapsbygger? 

Frode Restad er pedagog med doktorgrad i barn og unges kompetanseutvikling fra Høgskolen Innlandet, og jobber i dag som skoleforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet. Han har forsket på skolens nye læreplaner (LK20) og hvordan disse tas i bruk av lærere og ledere for å fremme elevenes faglige og sosiale læring. 

Jorun Sandsmark er utdannet cand polit. med pedagogikk hovedfag. Hun har arbeidet som skolefaglig rådgiver for byrådet i Oslo. Fra 2006 har hun arbeidet i KS med skolespørsmål og kommunesektorens ansvar for grunnopplæringen, inkludert arbeidet for trygt og godt skolemiljø og arbeid i Partnerskap mot mobbing. 

Kurset holdes i samarbeid med Kommuneforlaget.