Logo

49 Mobbing i barnehagen. Finnes det?

FREDAG

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

«Mobbing og krenkelser skjer på grunn av ansvarsløse og utydelige voksne»- sa Kjell Magne Bondevik. Stemmer dette? Er de voksne i barnehagene blitt for utydelig i møte med barn? Tar vi ikke nok ansvar til å motvirke mobbing? Er vi vårt ansvar bevisste nok? Eller er vi skyldige når vi tillater oss selv og andre voksne å krenke barn?

Nuria Moe er kursholder på fulltid, opprinnelig fra Barcelona der hun tok lærerutdanningen. Hun har utdannet seg til førskolelærer i Norge. Hun har videreutdanning i barnelitteratur og formidling, og grunn-mellom- og storfag i drama og teater og kommunikasjon. Hun har skrevet bøkene:»Samlingstunden som sentrum i barnehagen»og «I dag er det fortsatt tid!»