Logo

112 Det handler om omtanke, ikke mistanke

LØRDAG

09.00-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Ole-Morten G. Mouridsen

Foredraget tar for seg tematikken vold og overgrep mot barn. Hva er det, konsekvenser og tegn, symptomer og adferd hos voldsutsatte barn. Videre ser vi på hvordan vi kan snakke med barn om vold og overgrep, både i generelle samtaler, og når vi er bekymret for et barn. Foredraget er brukervennlig og har som mål å gi alle som jobber med barn, både kunnskap og kompetanse til å oppdage, varsle og ivareta voldsutsatte barn.

Ole-Morten G. Mouridsen jobber som rådgiver og foredragsholder i Stine Sofies Stiftelse. Han er utdannet barnehagelærer, og har jobbet i ulike roller i og rundt barnehagesektoren i ca 20 år. De tre siste årene har han vært ansatt i Stine Sofies Stiftelse og jobbet målrettet mot skoler, barnehager og andre som jobber med barn.