Logo

112 Det handler om omtanke, ikke mistanke

LØRDAG

09.00-11.30Åpent for alleSted: Pilestredet 42, Rom Q1050

Harald Dean

Foredraget tar for seg tematikken vold og overgrep mot barn. Hva er det, konsekvenser og tegn, symptomer og adferd hos voldsutsatte barn. Videre ser vi på hvordan vi kan snakke med barn om vold og overgrep, både i generelle samtaler, og når vi er bekymret for et barn. Foredraget er brukervennlig og har som mål å gi alle som jobber med barn, både kunnskap og kompetanse til å oppdage, varsle og ivareta voldsutsatte barn.

Harald Dean er pedagog og samfunnsviter med videreutdannelse i Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn. Han er nå i gang med studier i familieterapi på Oslo Met. I Stine Sofies Stiftelse har han reist rundt i barnehager og skoler og pratet med både barn og voksne om vold og overgrep. Noe av det som driver han i arbeidet, er å bidra til større åpenhet på tematikken.