Logo

075 Naturfag for de yngste i barnehagen

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F 514

Guri Langholm

Hvordan møte de yngste barnas naturlige utforskertrang? Om sansestimulans, lek og språk. Om progresjon i fagområdet natur, miljø og teknologi i barnehagen. Presentasjon av realfagsløyper for dem som jobber på en småbarnsavdeling.

Guri Langholm er førstelektor i naturfag ved Naturfagsenteret.