Logo

24 Nedsatt hørsel – en usynlig funksjonshemning med store konsekvenser

FREDAG

10.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Hva gjør nedsatt hørsel til en usynlig funksjonshemning? Hva kjennetegner barn med nedsatt hørsel? Hvilke ulike konsekvenser kan hørselshemning gi? Hvordan tilrettelegge for god språklig og sosial utvikling hos barn i barnehage og skole? Vi vil prøve å gi deg svar på disse spørsmålene, og god informasjon om tilrettelegging for å sikre en sosial og faglig utvikling hos hørselshemmede. 

Forskning viser at hørselshemmede som gruppe gjør det faglig dårligere enn jevnaldrende normalthørende. I tillegg avdekkes det at hørselshemmede har vansker med sosial deltakelse og likestilling i barnehage og skole. Hørselshemning er en usynlig funksjonsnedsettelse, derfor er det viktig med kunnskap og kompetanse med tanke på utfordringer og muligheter barn med nedsatt hørsel har, slik at de kan få en god opplæring.

Dette foredraget er for deg som jobber i barnehage eller skole, PPT eller andre instanser knyttet til utdanning. Innholdet har en praksisnær tilnærming med konkrete tips til tilrettelegging.

Stina Helmen er utdannet lektor. Hun har jobbet mange år ved Briskeby Videregående skole, en landsdekkende skole for hørselshemmede som benytter seg av talespråk. Er nå teamleder ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as. Stina jobber hovedsakelig med råd og veiledning til hørselshemmet ungdom, lærlinger og studenter, samt deres utdanningsinstitusjon.

Inger Kristiansen er utdannet audiopedagog. Hun har jobbet ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as siden 2015. Hun jobber hovedsakelig med råd og veiledning til hørselshemmet ungdom, lærlinger og studenter, samt deres utdanningsinstitusjon. Inger har tidligere jobbet som spesialpedagog i barneskole.

Kurset arrangeres i samarbeid med HLF Utvikling