Logo

101 Ny nasjonal rammeplan for SFO – «Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn»

LØRDAG

09.30-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Line Aunaas

Målet med rammeplanen er å skape et mer likeverdig SFO-tilbud for alle barn i Norge. Men hva betyr dette i praksis, og hvilket verdigrunnlag er planen bygget på?

I planen vektlegges det at SFO skal fremme barnas fysiske og psykiske helse, og være et sted der barna trives og føler seg trygge. De skal få muligheten til å oppleve glede og mestring. Det skal gis rik mulighet for meningsfull fritid og lek. Det skal skapes en inkluderende skolefritidsordning: «SFO skal aktivt bidra til å danne fellesskap der alle barn kan delta og få en opplevelse av å høre til. Dette forutsetter respekt for forskjellighet og anerkjennelse av mangfold».
Kort sagt: Alle barn skal få muligheten til å blomstre i SFO! Og alt vi gjør sammen med barna i SFO – hver eneste dag – skaper opplevelser og minner, som de skal ha med seg i hodet, hjertet og magen resten av livet!

Så hva er best mulig kvalitet i SFO – sett med barns øyne?

Line Aunaas har de siste 25 årene hatt et glødende engasjement for SFO! Hun er utdannet allmennlærer, og har 17 års erfaring som SFO-leder og undervisningsinspektør. Line jobber nå på heltid som kurs- og foredragsholder, og holder kurs for SFO-ansatte over hele landet. Hun har også, i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo, gjennomført flere hundre kurs for ansatte i Aktivitetsskolen.