Logo

12 Omsorg, tilknytning og betydningen av trøst

FREDAG

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Kurset vil ta utgangspunkt i betydningen av omsorg og omsorgssvikt i barndommen. Tilknytningsteoriens framvekst, utviklingen av ulike tilknytningsmønstre og omsorgsgrunnlaget for disse vil bli beskrevet og illustrert med eksempler fra egen og andres forskning. I den siste delen av kurset vil betydningen av trøst og muligheter for endring bli behandlet.

Trine Klette har forsket på tilknytning og barns utvikling i mer enn 20 år. Hun tok doktorgrad om sammenhenger mellom trøst og tilknytningstrygghet blant ettåringer i 2007 og har skrevet vitenskapelige artikler, fagbok-kapitler og kronikker. Hennes siste forskningsprosjekt så på hvordan ettåringer reagerer på og tilpasser seg barnehage. 12 ettåringer ble observert i ulike situasjoner i løpet av det første året etter barnehagestart.