Logo

21 Oppmerksomt nærvær i barnehagen. Livsmestring og relasjonskompetanse for store og små

FREDAG

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Oppmerksomt nærvær/mindfulness handler om å samle seg og være tilstede i øyeblikket. Det er en måte å skape gode pusterom på i en travel barnehagehverdag for både barn og voksne. Samtidig bidrar det til å styrke de voksnes nærvær og relasjonskompetanse, selve grunnlaget for at barn utvikler trygg tilknytning i barnehagen. Når pusterom og hvilestunder har elementer av oppmerksomt nærvær i seg, gir dette verktøy til balanse og livsmestring for både barn og voksne.

Hvordan legge til rette for dette i barnehagehverdagen? Kurset er praktisk rettet med eksempler fra Lia barnehage på Kongsvinger.

Anne Sælebakke er utdannet lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og har solid erfaring med helsefremmende arbeid i barnehage og skole. Hun er opptatt av personlig kompetanse og relasjonenes betydning i arbeidet med barn og unge. Dette har hun skrevet om i bøkene Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv (2018) og Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015). Se også www.anneselebakke.no.

Hilde Vrangsagen er utdannet barnehagelærer, Livsstyrketrener og Gestaltterapeut.

Hilde har vært Daglig leder i Lia barnehage sa frem til desember. Nå jobber hun freelance med kurs og veiledning.