Logo

130 På hvilke måter gir fagfornyelsen oss en unik mulighet til å bygge psykisk helse hos barn

LØRDAG

13.00-15.00Åpent for alleSted: Pilestredet 50, Rom G233

Cecilie Bjaarstad Angelskår og Vibeke Helena Borge

Psykolog og pedagog Cecilie Angelskår gir oss innblikk i hvordan hjernen utgjør kjernen i barns psykiske helse og hvordan økt kunnskap om følelseshjernen, behovshjernen og den sosiale hjernen gir oss et solid grunnlag i forståelsen og tilretteleggingen av psykisk helse, trivsel og læring.

Barnehjernen er i vekst, den skal utvikles og modnes. Da trenger barna de voksne sin modne og trygge hjelpehjerne til å «guide» seg gjennom små og store kriser i skolehverdagen.

På kurset vil du gjennom teori, modeller og praktiske eksempler forstå hvordan du som lærer kan være barnas hjelpehjerne og hvordan du som hjelpehjerne er med å forebygge psykisk uhelse samt fremme læring, trivsel og helse i skolen.

Du vil også få prøve selv, slik at kunnskapen blir enklere å ta med inn i din egen situasjon når du kommer tilbake. Ved endt kurs har du noen praktiske tips i sekken, samt en vei videre om du er klar for å lære mer.

Cecilie Bjaarstad Angelskår er profesjonsutdannet pedagog og psykolog. Cecilie har lang og bred erfaring innen endring og utviklingsarbeid på individ, gruppe og systemnivå rettet mot barn, unge og deres familier. Hun har særlig spisskompetanse for tilrettelegging av endring og læring på systemnivå.

Vibeke Helena Borge er utdannet psykolog og har jobbet med barn og voksnes psykiske helse innenfor privat og offentlig sektor siden 2002. Vibeke er opptatt av normalisere ulike psykologiske prosesser der det er hensiktsmessig for å forebygge psykisk uhelse. Individet må forstås ut i fra systemet det lever i.

Kurset arrangeres i samarbeid med Hjernelæring AS.