Logo

035 Pedagogisk kvalitet for barn og unge med multifunksjonshemming

FREDAG

10.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 46, Rom PA318

Ena Caterina Heimdahl, Tonje Lovang og Knut Slåtta

Det kan være utfordrende å skape godt innhold i barnehage og skole for barn med dyp eller alvorlig utviklingshemning og bevegelsesvansker. I dette kurset vil vi løfte frem god pedagogisk praksis.
Vi vil snakke om:
• Trivsel og læring via lek og rutiner
• Kommunikasjon og relasjonell kompetanse
• Et læringsmiljø for tilhørighet og deltagelse
• Planlegging og evaluering

Ena Caterina Heimdahl og Tonje Lovang er spesiapedagoger og seniorrådgivere i Statped. Knut Slåtta er psykologispesialist i Statped.

Kurset arrangeres i samarbeid med Statped.