Logo

59 Pedagogisk kvalitet for barn og unge med multifunksjonshemming

LØRDAG

09.30-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Kurset vil ta for seg ulike temaer som er relevante når den gode barnehagen og skolen skal skapes.

Hva betyr det å ha en multifunksjonshemming, med dyp eller alvorlig utviklingshemming? Hvordan tilrettelegge for å få godt innhold i lek og rutiner? Hvordan understøtte kommunikasjon? Hva betyr å være relasjonskompetent? Hva kan være realistiske opplæringsmål og hvordan kan vi måle om disse oppnås? 

Tonje Lovang, Carola Nilsson og Ena Bolognese er seniorrådgivere i Statped. Knut Slåtta er psykologspesialist. Alle har lang erfaring i arbeid med barn og unge med multifunksjonshemming.

Kurset arrangeres i samarbeid med Statped.