Logo

22 Psykisk helse i barnehagen

FREDAG

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Etter reform 97 der 6 åringene begynte på skole og 1 åringene for alvor inntok barnehagen, har det vært en voldsom økning til BUP. (Barne og ungdoms psykiatrien) HVORFOR ER DET SLIK?
Kursholder tar for seg disse spørsmålene og kommer bl.a. innom temaene:
-Voksenstyrt læringspress i barnehagen
-Hva trenger barn i barnehagen for å fungere best mulig og for å dempe stress?
-Kunnskap om stress hos de minste barna i barnehage: hvordan forebygge?
-Tilknytningsteori, eksempler og praksisnær tilnærming.
-Utviklingsstøtte og voksenrollen.
Kurset er også en hyllest til ansatte i barnehage; vit hvor betydningsfull DU er for barnet!

Maria Skogly er utdannet barnehagelærer, familieterapeut, spesialpedagog og Marte Meo terapeut. Hun har også videreutdanning innen psykisk helse i svangerskap og barseltid og er ansatt i spesialisthelsetjenesten.
Maria har lang erfaring fra arbeid med traumatiserte barn og familier og har erfaring fra institusjon, spesialisthelsetjeneste, førstelinje, barnehage og skole.

Skogly eier firmaet Familieterapeut og spesialpedagog Maria Skogly.

Hjemmeside: http://www.mariaskogly.no