Logo

74 Psykisk vold mot barn

LØRDAG

13.00-15.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Dette foredraget gir en innføring i psykisk vold og grensene for når psykisk vold blir skadelig. Her belyses også fenomenet emosjonell omsorgssvikt, altså fravær av emosjonell omsorg – der barn over tid ikke får nødvendig kjærlighet, oppmerksomhet eller interesse fra foreldrene. 
Dere får konkrete eksempler på hvordan psykisk vold kan se og høres ut – og hva dere kan gjøre om dere blir bekymret for barnet. 

Harald Dean er utdannet pedagog (B.A.) og samfunnsviter (M.Sc.), er igang med videreutdanning i familieterapi. I Stine Sofies Stiftelse reiser han land og strand rundt og underviser barn og unge om vold og overgrep, kombinert med fagforedrag for lærere og foreldre. Noe av det som driver ham i arbeidet er å ufarliggjøre tematikken og gjøre den mer håndterbar.