Logo

34 Relasjoner, lek og læring på SFO/AKS

FREDAG

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Arbeider du i barnehage eller i skolen, i begynneropplæringen eller i SFO/AKS? Da er du nok opptatt av å bygge inkluderende fellesskap for barn og du har et ønske om å bidra til å lage trygge og gode oppvekstmiljø for barn.  

Arbeid i skole og SFO/AKS innebærer å fremme mestring, trivsel og tilhørighet gjennom å legge til rette for gode opplevelser for barna. Vi vet nå at betydningen av relasjonskvalitet og gode rollemodeller har sammenheng med barns utvikling og oppvekstsvilkår. Sammen ser vi på ulike perspektiver som kan inspirere, gi oss ny kunnskap og kanskje noen redskaper som kan være til nytte, til barnas beste! 

Svanaug Lunde har jobbet i barnehagefeltet i nærmere 30 år. Hun er utdannet pedagog og har
senere tatt mastergrad i spesialpedagogikk. I dag jobber hun som Universitetslektor ved 
Læringsmiljøsenteret, ved Universitetet i Stavanger. 

Svanaug underviser, forsker og bidrar inn i ulike utviklingssatsinger rettet mot barnehage- og skole. Gjennom de siste årene har hun engasjert seg i utvikling av SFO/AKS sektoren. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger