Logo

016 Relasjoner med barn

FREDAG

13.30-16.00Åpent for alleSted: Tempelet Storsal, T.I. Øgrims pl 4

Herdis Palsdottir og Dora Thorhallsdottir

Foredraget tar opp:

  • Hvordan møte barn slik at de får stor grad av livsmestring, ved bevisst å fremme deres emosjonelle intelligens (EQ)
  • Hvordan vi som voksne kan være tydelige på våre grenser og behov, uten at barnet føler seg avvist
  • Hvordan skape en nær, kjærlig og slitesterk relasjon med barn

Herdis Palsdottir og Dora Thorhallsdottir (mor og datter) er grunnleggere av EQ Institute som blant annet har utviklet konseptet EQ-barnehage. Herdis har skrevet flere fagbøker og én med samme tittel som kurset og som kurset bygger på. For mer info se: www.eqi.no