Logo

58 Relasjoner med barn

LØRDAG

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Ønsker du en nær, ærlig og tillitsfull relasjon med barn? Ønsker du å møte barn på en slik måte at masing og kjefting blir overflødig?

Foredraget bygger på tenkningen fra boken «Relasjoner med barn» skrevet av Herdis Palsdottir, og har blitt hørt av over 100.000 mennesker de siste årene.

Foredraget tar opp:
– Det nye synet på barn og hva barn trenger for å kunne få stor grad av livsmestring
-Fire ulike foreldrestiler og hvordan de påvirker barn
– Personlig språk som et verktøy for å kunne være tydeligere på egne grenser og behov, uten at barnet føler seg avvist
– Hvordan skape en nær, kjærlig og slitesterk relasjon med barn?

Dora Thorhallsdottir har bl.a. allmennlærerutdannelse fra Høyskolen i Agder, utdanning som familieterapeut, samt mastergrad i kommunikasjon. Thorhallsdottir er også kjent som standup-komiker, og hennes foredrag inneholder gode porsjoner humor og personlighet.
Hun bruker egne erfaringer som fundament og forklarer om viktigheten av gode relasjoner både hjemme og i arbeidslivet. Som grunnlegger av EQ Institute har hun holdt kurs og foredrag om relasjoner siden 2009.