Logo

058 Robuste barn vokser på trær!

FREDAG

13.00-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom D112

Hege Heiestad

Hva er «det gode liv» for barn? Gjennom teori, forskningsresultater og praktiske øvelser vil kurset belyse viktige elementer og foreslå enkle verktøy, for å bidra til at barn blir trygge, aktivitetsglade og robuste.

Barn og bevegelse. Har barnehagen gode nok rutiner for tilrettelegging av fysisk aktivitet?

Aktivitetsglede eller -bekymring? Barn som vokser opp i Norge i dag lever en beskyttet tilværelse, der «alle» passer på at de ikke utsettes for fare. Er det en sannhet eller en myte at barn som har klatret høyt i trær og vært redde for å falle ned, har utviklet høydeskrekk?

Livsmestring og robusthet. Robusthet handler om motstandsdyktighet, ansvar, livsmot og tro på seg selv. Hvordan kan barn lære å bli robuste?

Hege Heiestad er spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF, og daglig leder i firmaet Sprell levende AS. Hege er svært engasjert i temaet «barn og fysisk aktivitet» og har også videreutdanning innen coaching og veiledning og arbeider i dag som Seniorrådgiver ved Senter for idrettsskadeforskning på Norges idrettshøyskole.

Kurset arrangeres i samarbeid med GAN Aschehoug.