Logo

060 Rommet kan redde barna

FREDAG

10.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Jonas Kjellander

Betydelsen av den fysiska miljön för barns välbefinnande och lärande kan knappast överskattas. Kursen är en genomgång av viktiga grundläggande kriterier på den fysiska miljön med utgångspunkt i barns perspektiv och de fem sinnena.

Jonas Kjellander är arkitekt på Sweco Architects. Han har mer än någon annan arkitekt i Sverige kommit att representera barnens perspektiv i skolbyggandet, men också klivit fram som en kritiker av bristen på omsorg om och förståelse för samma sak i dagens stadsbyggande och arkitektur.