Logo

060 Rommet kan redde barna

FREDAG

09.00-11.00Åpent for alleSted: Litteraturhuset, sal Amalie Skram

Jonas Kjellander

Betydelsen av den fysiska miljön för barns välbefinnande och lärande kan knappast överskattas. Kursen är en genomgång av viktiga grundläggande kriterier på den fysiska miljön med utgångspunkt i barns perspektiv och de fem sinnena.

Jonas Kjellander är arkitekt på Sweco Architects. Han har mer än någon annan arkitekt i Sverige kommit att representera barnens perspektiv i skolbyggandet, men också klivit fram som en kritiker av bristen på omsorg om och förståelse för samma sak i dagens stadsbyggande och arkitektur.