Logo

005 Samisk kultur, historie, kultursensitivitet og fortellertradisjoner

FREDAG

13.00-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 46, Rom PA128

Anne Lise Johnsen-Swart og Mari Helander

Barn skal lære om mangfold og variasjon innenfor kulturen, og et mål er at samisk kultur og språk får en mer fremtredende plass i norsk praksisfelt og utdanningsinstitusjoner. Det er derfor sentralt å styrke barnehagelærernes og lærernes kompetanse i samisk historie, kultur og språk.

Deltakerne vil bli tatt med på en spennende reise tilbake i tid, hvor samisk kultur og identitet har en sentral plass. Gjennom noen tidsbilder vil de mest sentrale historiske hendelser som har vært med på å prege samisk kultur og identitet slik vi kjenner det i dag bli presentert, og hvilke konsekvenser kulturell underordning har hatt for den samiske befolkningen.

Videre vil deltakerne få bli kjent med de muntlige fortellertradisjonene som har en sentral plass i den samiske kulturen og i det pedagogiske arbeidet knyttet til åtteårstidshjulet. Hvordan kan eventyrene være med på å påvirke barna til å bli mer mentalt robuste og hjelpe de til å mestre ulike situasjoner? Bruk av konkreter som språkstøtte er viktig for barns språkinnlæring.

Anne Lise Johnsen-Swart er i år bokaktuell med fagboken Samiske stemmer i barnehagen. Hun har mastergrad i sosialt arbeid med et urfolksperspektiv. Hun har jobbet innenfor psykisk helse og rus, de siste ti årene i spesialisthelsetjenesten. Siden 2016 har Johnsen-Swart vært foreleser i samisk kultur og identitet, og kultursensitivitet ved barnehagelærerutdanningen, OsloMet. Hun er en av grunnleggerne av Samigoldsource, etablert i 2008 med mål om å synliggjøre samisk kultur, identitet og historie, sang og joiketradisjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Mari Helander jobber til daglig som leder i Den Samiske barnehagen Cižáš i Oslo. Hun er også medforfatter til to fagbøker-«Samiske Stemmer» og «Barn i byen.»-Som begge publiseres i juni-2021. Hun er født og oppvokst i en nordsamisk familie i Tana i Øst-Finnmark,men har bodd i Oslo i mange år. Hun er også en av grunnleggerne til kulturformidlingsforetaket Sami Goldsource.

Kurset arrangeres i samarbeid med Cappelen Damm Akademisk.