Logo

10 Samisk kulturforståelse – Kultursensitivitet og blikket vi møter hverandre med.

FREDAG

09.30-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Det å utvikle en god kulturforståelse kan forstås som en type ferdighet og er forstått som kulturell kunnskap om barns og familiers kontekstuelle situasjon. Hva vil det egentlig si å forstå en annen kultur? Hvordan søker og forklarer vi fenomener i møte med andre kulturer?

Kurset viser til de to sentrale historiske hendelsene som har vært med på å påvirke samisk kultur og identitet slik vi kjenner den i dag. Du vil få kjennskap til konsekvenser av langvarig kulturell underordning som fornorskningen var. Hvordan negativt press over tid påvirket en kultur og påvirket den enkeltes tilknytning til kulturen. 
Fornorskningen er i ettertid sett på som et historisk traume, og kulturell smerte settes i sammenheng med langvarig kulturell underordning.Hvordan påvirker dette identitetsforvaltning idag? 

Anne Lise Johnsen Swart er forfatter og foredragsholder. Hun har i en årrekke holdt foredrag på ulike utdanningsinstitusjoner, også internasjonalt, med temaer kultursensitivitet, kulturforståelse med et samisk perspektiv. Hun har bred erfaring innenfor psykisk helse, barn som pårørende, kulturforståelse, og hvordan implementere det i en barnehagehverdag.

Kurset arrangeres i samarbeid med Cappelen Damm