Logo

06 Se ungdommen innenfra – Hvordan jobbe med mentalisering og trygghet i ungdomsskolen.

FREDAG

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Foredraget bygger på ny bok fra forfatterene: Se ungdommen innenfra (Gyldendal Akademisk 2023). Innholdet i foredraget vil være: Hva kjennetegner ungdomsalderen og hva er ungdommens behov for voksne i ungdomsskolen? Hvordan kan kunnskap fra mentalisering- og tilktnytningspsykologi anvendes for å styrke relasjonene mellom ansatte og elever i ungdomsskolen og samtidig jobbe for å fremme psykisk helse, inkludering og læring?

Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson er psykologspesialister, fagbokfortattere og ledere av Tilknytningspsykologene.

Guro Øiestad er psykologspesialist og førstelektor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.