Logo

62 Skolebiblioteket som læringsarena

FREDAG

10.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Hvordan kan skolebiblioteket brukes for å styrke arbeidet med lesing, utforsking og trivsel på skolen? Kurset bygger på en idé om at skolebiblioteket har tre viktige funksjoner i skolen: å fremme leselyst og litteraturformidling, å lære elevene informasjonssøk, kritisk lesing og kildekritikk og å utvide skolens psykososiale miljø.

Kurset gir et teoretisk grunnlag og praktiske forslag til hvordan en kan utvikle skolebiblioteket. Kursholderne har skrevet boka «Skolebiblioteket som læringsarena».

Cathrine Bergan er lektor og jobber som spesialkonsulent med ansvar for skolebibliotek og lese- og skriveopplæring i Utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune. Ingeborg Eidsvåg Fredwall er universitetslektor ved Universitetet i Agder, der hun underviser på studiet i skolebibliotekkunnskap og lærerutdanningene. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Cappelen Damm Akademisk.