Logo

08 Skolefravær – Hva er egentilg problemet? Kan vi forstå skolefravær i et samfunnsperspektiv og samtidig løse det individuelt? 

FREDAG

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Mange kjenner på maktesløshet i møte med elevers skolefravær. For å løse skolefraværssaker
trenger vi å forstå hvilke følelser og opplevelser som ligger til grunn for elevens fravær, og
hvilke mekanismer som spiller inn.
Dette blir en praktisk rettet workshop, der vi tar for oss caser, og tenker høyt sammen: Hva
kan vi gjøre når skolefravær er et faktum? Hva trenger eleven? Hvordan skaper vi et godt
samarbeid med eleven og foreldrene? Hva vil det kreve av oss i tid, kompetanse og ressurser?

Vi samtaler rundt en konkret case, og belyser ulike aspekter og tilnærminger.

Sara Eline Eide har mange års erfaring fra sitt arbeide i skolen. I tillegg til kurs og foredrag, 
veileder hun familier og skoler i konkrete saker. Hun har skrevet to bøker: 
«Skolefravær» (Cappelen Damm 2022) – en praksisnærbok om skolefravær. 
«På oppdagelsesferd sammen – om å være tilstede for den enkelte» (Kolofon forlag 2019) – 
enkeltelevers opplevelser av en trøblete skolehverdag. 
På nettsiden www.ungoppvekst.no er det linker til podkaster og artikler om skolefravær. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Cappelen Damm.