Logo

074 Skolehagen som læringsarena

FREDAG

13.00-16.00Åpent for alleSted: Gartneriet på Bygdøy Kongsgård

Linda Jolly, Erling Krogh og Marianne Leisner

Skolehagen som læringsarena gir muligheten til å knytte læring i mange fag til praktisk erfaring og mestringsopplevelser. Vi vil gi kursdeltagere mulighet til å gjøre seg egne erfaringer og på grunnlag av deres opplevelser oppdage hvordan læring utvikler seg.

Kurset holdes på Gartneriet på Kongsgården hvor vi holder mange kurs for lærere og andre sosiale entreprenører i etablering og bruk av hager.

Linda Jolly er utdannet biolog og pedagog og har arbeidet med skolehage i 25 år ved Steinerskolen i Bergen. I 15 år har hun vært biologi- og skolehagelærer for barn i grunnskolen og videregående, i tillegg til å undervise og koordinere kurs i ”Gården som pedagogisk ressurs”. For tiden arbeider hun i lektorutdanning ved NMBU på Ås, og holder kurs i inn- og utland.

Erling Krogh er professor i naturbrukets yrkesdidaktikk og har siden 1999 hatt ansvar for å utvikle lærerutdanningen i naturbruk ved Norges landbrukshøgskole som etter hvert har blitt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. De siste 20 årene har han også vært fagansvarlig for om lag 50 videreutdanningkurs i naturbruk med deltakere fra hele landet. De siste årene har Erling vært spesielt opptatt av å undersøke og kartlegge motivasjon for og drivkraft bak læring.

Marianne Leisner er utdannet innen hagebruk fra Norges landbrukshøgskole. Hun er nå driftsansvarlig for Gartneriet på Bygdø Kongsgård. Marianne har i en årrekke arbeidet med økologisk planlegging av gårdsbruk, hager- og landskapsprosjekter, og hun har vært med å utvikle en rekke skolehageprosjekter. I tillegg har hun drevet Grønn Omsorg for psykiatrien i Tjøme kommune, med økologisk hage som arena.

Kurset arrangeres i samarbeid med Bygdøy Kongsgård.