Logo

103 Med relasjoner og felleskap på dagsplanen

LØRDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Vidar Bugge-Hansen, Karina Heimestøl og Linn Tveiten

Behovet for å høre til, være del av et felleskap, ha venner, bli sett og anerkjent for den man er, er sterke behov og drivkrefter i oss mennesker. Utenforskap og ensomhet er skadelig for de som rammes og ødeleggende for felleskapet.

SMART oppvekst er en pådriver i å finne nye og bedre måter å ivareta ALLE barns grunnleggende behov på. Dette kan være behovet for å ha venner; opplevelsen av inkludering, gleden ved å lære og følelsen av å mestre eget liv.
Kurset er lagt opp med teori og praktiske øvelser.

Vidar Bugge-Hansen, lærer, ansatt i SMART senteret, sterkt engasjert i barns fritidstilbud, medforfatter av flere SMART oppvekst bøker og undervisningsopplegg. Han har hele veien vært spesielt opptatt av å bygge trygge og gode fellesskap der det er plass til alle.

Karina Heimestøl, SFO leder, sosiallærer, ansatt i SMART senteret, snart forfatter av SMART SFO. Karina er spesielt opptatt av relasjonsbygging barn – barn og voksen – barn.

Linn Tveiten, lærer, kursholder og fagleder i SMART senteret. Hun har et stort fokus på barn og unges psykiske helse med spesielt vekt på forebygging.