Logo

018 Småsteg og Skolesteg – et verktøy for arbeidet med sosial og emosjonell kompetanse i barnehagen og småskolen

FREDAG

09.00-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Jan-Erik Ruud

Småsteg og Skolesteg kom i 2020 som nye utgaver av Steg for Steg for barnehage og småskole. Småsteg tar utgangspunkt i ferdigheter for læring, empati, problemløsning, vennskapsferdigheter, mestring av sterke følelser og forberedelse til skolestart. I kurset blir det lagt vekt på livsmestring, kognitiv og emosjonell utvikling og gode relasjoner. Kurset gir en innføring i Småsteg med hovedvekt på hvordan en kan komme i gang med arbeidet i barnehagen. Skolesteg bygger på samme teorigrunnlag og metoder og vil bli presentert i sammenheng med Småsteg slik at både ansatte i barnehage, skole og AKS/SFO kan ha nytte av kurset.

Jan-Erik Ruud er utdannet lærer med tilleggsutdanning i ledelse og psykologi. Han har arbeidet på alle nivåer i grunnskolen og vært sosiallærer og skoleleder. Han har vært med å oversette og tilpasse og bruke Steg for Steg materiellet siden starten på 1990 tallet. Han har holdt kurs om Steg for Steg for ansatte og foresatte fra hele Norge og deltatt på internasjonale konferanser om sosial- og emosjonell læring.

Kurset arrangeres i samarbeid med Info Vest Forlag.