Logo

76 SnakkOmMobbing-ressursen: å øve refleksjon og empati omkring vennskap og mobbing

LØRDAG

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

I første del av kurset gir vi skoleansatte innblikk i hva tusenvis av barn og unge har fortalt om sine erfaringer med mobbing på Blå Kors chat-tjeneste SnakkOmMobbing.no. Hvordan møter vi disse, slik at de føler seg møtt og hørt? Hva kan vi lære av det de forteller oss?

I den andre delen vil vi presentere, og praktisk vise hvordan lærere kan bruke vår nye SnakkOmMobbing-ressurs til å øve empati og refleksjon i klasserommet. Ressursen inneholder et opplegg for elever på mellomtrinnet, med fem samlinger basert på korte filmsnutter, som ligger til grunn for refleksjonsoppgavene. I tillegg er det en rekke aktiviteter for elevene tilknyttet temaet. Det følger også med et hefte til den voksne, som både kan være en ressurs for læreren, men som også kan deles med foreldre. Alt ligger gratis og tilgjengelig for alle på nett.

Cathrine Marie Johannesen er sykepleier og familieterapeut, har jobbet på SnakkOmMobbing.no siden 2019, og jobber nå i tillegg som prosjektleder for Blå Kors SnakkOmMobbing-ressursen.

Anette Gausdal er tidligere lærer, sosiallærer og rektor. Hun er nå virksomhetsleder for Blå Kors Chat-senter, som holder til i Kristiansand, og består av to nasjonale chat-tjenester: SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no, samt en lokal tjeneste som heter UngPrat.no.

Kurset arrangeres i samarbeid med Blå Kors SnakkOmMobbing.no

Kurset arrangeres også fredag.