Logo

003 Språkarbeid i barnehagen: Hvordan kan vi gi barn et bedre utgangspunkt før de begynner på skolen?

FREDAG

13.00-15.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Åste Hagen

Gjennom et stort forskningsprosjekt i to kommuner prøvde vi ut et språkopplegg for å hjelpe barn som var i risikosonen for å utvikle problemer med språk og senere lesing i skolen. Gjennom systematisk arbeid med språkrelaterte aktiviteter klarte barnehagelærerne å løfte barnas språkutvikling. I dette kurset vil du få en gjennomgang av språkprosjektet og hvorfor dette ga barna et bedre utgangspunkt da de skulle begynne på skolen.

Åste Hagen jobber som førsteamanuensis ved Institutt for spesialppedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på språk og lesing og er spesielt opptatt av hvordan vi kan støtte lærere i deres arbeid med barn som strever.