Logo

01 Nøkkelen til fellesskapet er språket – den voksnes rolle i språkarbeidet

FREDAG

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Barn som strever med å forstå språk, utrykke egne ideer, tanker og følelser sliter gjerne med det vi kaller språkvansker. Når språkvansken ikke har direkte sammenheng med noe annet, kalles det gjerne spesifikke språkvansker eller utviklingsmessige språkforstyrrelser. Voksne som møter barn og unge hver dag, har en reell mulighet til å påvirke barnets opplevelse av tilhørighet og fellesskap gjennom språk.

Hvilket avtrykk vil du sette i møte med barn og unge? Hvilken voksen vil du være i møte med barn?

Gjennom kurset «Nøkkelen til felleskapet er språket – den voksnes rolle i språkarbeidet» utfordreres tilhørerne på akkurat dette spørsmålet. Kurset vil gi deg økt innsikt i hva spesifikke språkvansker er, hva vil det si å leve med disse vanskene og hvordan vi som voksne kan tilrettelegge for barn og unge.

Rita Lie er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har jobbet mange år i barnehage og skole, og jobber nå som Spesialpedagogisk rådgiver og fagleder i Dysleksi Norge. Hun er en levende og engasjerende foredragsholder å høre på!

«Jeg mener at voksnes kunnskap om språklige utfordringer må styrkes og at holdninger til barn og unge må utfordres, noe jeg forsøker å oppnå gjennom mine kurs og foredrag».

Kurset arrangeres i samarbeid med Dysleksi Norge.