Logo

110 Språket, nøkkelen til felleskapet

LØRDAG

13.00-15.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom D112

Daniel og Rita Lie

Evnen til å kommunisere eller til å forstå og bruke språket som nøkkelen til fellesskapet med andre – er nedlagt i alle mennesker. Språket er vårt viktigste redskap for å kommunisere, tenke og lære. Vi vet at de fleste barn lærer ca. 9 ord hver dag, mens barn med Spesifikke språkvansker, SSV/DLD, lærer 9 ord i halvåret. Hva hvis disse barna ikke oppdages og ikke får den hjelpen de har behov for?

Dette er noe Daniel kan mye om. Daniel ble mobbet gjennom hele barneskolen for sine lærevansker. Gjennom dette kurset vil han gi deg et innblikk i hvordan hans skolegang var og slik bidra med å øke din kompetanse og forståelse for elever med språklige utfordringer.
Hva er viktig for disse elevene, og hva er suksesskriteriene for en inkluderende hverdag

Daniel Lie er student. Han er ungdomsrepresentant i Dysleksi Romerike og politisk nestleder Dysleksi Ungdom. Daniel var med og utarbeidet Barneombudets rapport; «Spesialundervisning uten mål og mening?» Både før og etter dette har han engasjert og markert seg. For som han sier selv: «Jeg ønsker å gjøre en forskjell ved å dele min historie om mobbing og spesialundervisning».

Rita Lie er moren til Daniel. Hun er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og jobber som lærer på barneskole i Lillestrøm kommune. Hun driver også et eget foredragsholder firma. Hun sitter som leder i Dysleksi Romerike og nestleder i Landsstyret i Dysleksi Norge. Rita mener at voksnes kompetanse om språkvansker må styrkes og at holdninger til barn og unge må utfordres, noe hun forsøker å oppnå gjennom sine kurs og foredrag.

Kurset arrangeres i samarbeid med Dysleksi Norge.