Logo

028 Språkforstyrrelser – hva er det og hva gjør vi?

FREDAG

10.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 46, Rom PA308

Monica Brochmann og Sissel Ingvaldsen

Statistisk sett har 1 av 14 barn utviklingsmessige språkforstyrrelser, altså to elever i hvert klasserom. Dette er elever som trenger hjelp og støtte for å lære. I dette kurset vil du få mer kunnskap om å oppdage og legge til rette for disse elevene.

Monica Brochmann er utdannet logoped og jobber som rådgiver ved avdeling språk og tale i Statped. Hun har tidligere jobbet som logoped i PPT.

Sissel Ingvaldsen er utdannet psykolog med bred klinisk erfaring fra brukergruppen, med spesielt fokus på språkforstyrrelsers konsekvenser for faglig, sosial og emosjonell utvikling. Hun er ansatt i avdeling for språk og tale i Statped.

Kurset arrangeres i samarbeid med Statped.