Logo

031 Statped – en samarbeidspart med spesialisert spesialpedagogisk kompetanse

FREDAG

13.30-15.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Walter Frøyen

Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for å ha tilstrekkelig ressurser og nødvendig kompetanse til at alle barn og elever får til et godt tilpasset tilbud i et inkluderende felleskap. Meld.St. 6 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, gir klare føringer om at det skal være god spesialpedagogisk kompetanse i laget rundt barn og elever. Statped skal støtte kommuner når det er snakk om varige, omfattende eller særlig komplekse behov for særskilt tilrettelegging på små og spesialiserte spesialpedagogiske fagområder.

På dette kurset vil du høre mer om
• Endringer av Statpeds rolle som følge av Meld. St. 6
• Hvilken kompetanse og tjenester Statped skal tilby
• Forventninger til kommuner og fylkeskommuner om spesialpedagogisk kompetanse i lagene rundt barn og elever

Walter Frøyen er regiondirektør i Statped sørøst. Regionen gir tjenester til hele landet, men har et spesielt ansvar for tjenester til Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken og Innlandet. Frøyen har tidligere arbeidet i universitets- og høgskolesektoren og innen kommunal- og fylkeskommunal barnehage- og opplæringssektor.

Kurset arrangeres i samarbeid med Statped.