Logo

050 Superkollega – ta samhandlingen til nye høyder

FREDAG

13.00-16.00Åpent for alleSted: Normisjon Storsal, Staffeldts gt 4

Nina Nakling

Kvaliteten i en barnehage, skole og SFO/AKS er tett koblet til de som jobber der. Hvordan vi er og ikke minst hvordan vi samarbeider. Hva løfter oss, hva får oss til å ville bidra og hva får oss til å glede oss til jobben – hver dag? Måten vi samhandler påvirker både kvaliteten på organisasjonen, og vår følelse av å være en resurs (eller ikke) på arbeidsplassen. Det handler om arbeidskultur, og denne smitter!

Gjennom enkle, spennende og morsomme prinsipper viser Nina deg Superverktøyet for å løfte måten dere samarbeider på til et nytt nivå. Verktøyet er improvisasjon, hvor selve nøkkelen er læren om hvordan gjøre hverandre gode! Bli med å se hvordan dere kan skape verdens beste arbeidsplass sammen, og gjennom dette gi barnehagen, skolen eller SFO/AKS`en et skikkelig kvalitetsløft!

Kurset arrangeres også fredag formiddag.

Nina Nakling er pedagog og har en brennende tro på at de beste arbeidsplasser skapes sammen. Med videreutdanning i endringsledelse, veiledning, coaching, pedagogisk utviklingsarbeid og en master i utdanningsledelse, kobler Nina sitt engasjement med fag. Et kurs med Nina bærer preg av hennes svært levende tilstedeværelse på scenen, praksisnære historier og en god dose entusiasme.