Logo

098 Tekstskaping i det inkluderende klasserommet

FREDAG

09.30-11.30Åpent for alleSted: Pilestredet 46, Rom PA329

Hege Lofthus

Eleven synes ikke lenger det er stas med lesekurs på grupperommet. Hun ønsker ikke å skille seg ut, hun vil være som de andre og jobbe med det samme som klassen. Samtidig møter hun høyere krav til tekstproduksjon og skriftlig deltakelse. Hvordan kan læreren da ivareta behovet for spesialundervisning og tilpasning? Bli kjent med prinsippene bak det inkluderende klasserommet og se hvordan differensiering og elevmedvirkning gir mestringsfølelse.

Du får eksempler på oppgavetyper og arbeidsmetoder som åpner klasserommet for elever med ulik forutsetning. I eksemplene brukes iPad som læringsverktøy, men det er overførbart også til skoler som bruker PC.

Hege Lofthus jobber på Nordpolen skole (1-10) i Oslo, og har vært lærer i 13 år. Hun ivrer for trygt læringsmiljø og inkluderende bruk av læringsteknologi. Gjennom en rekke foredrag har hun vist hvordan lærere kan drive reell tilpasset opplæring. Hege tar utgangspunkt i pedagogikken når hun kombinerer god fagkunnskap med god digital kompetanse, og deler engasjert og inspirerende av sin erfaring.