Logo

104 Tilvenning og foreldresamarbeid

LØRDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 50, Rom G233

May Britt Drugli

Kurset handler om barnehagestart for de yngste barna. God kvalitet på denne første overgangen synes å legge til rette både for trivsel i barnehagen og håndtering av senere overganger i livet. Å begynne i barnehage innebærer både utfordringer og muligheter for små barn. Det legges her til grunn at gode rutiner basert på små barns behov og et godt samarbeid mellom foreldre og ansatte, er viktig for en «sømløs» overgang fra hjem til barnehage. Teori, forskning og forslag til praksis knyttet til tilvenningsperioden vil bli presentert.

May Britt Drugli jobber som professor i pedagogikk ved RKBU Midt-Norge, NTNU. Hun er særlig opptatt av de yngste barna i barnehagen. Hun har lang erfaring fra utviklingsarbeid og forskning, og er for tiden blant annet knyttet til forskningsprosjektet «Trygg før 3», som omhandler samspillskvalitet på småbarnsavdelinger, og folkehelseprosjektet «Liten og ny i barnehagen». Drugli har gitt ut en rekke publikasjoner og fagbøker, blant annet «Tilvenning og foreldresamarbeid» og «Liten begynner i barnehagen».

Kurset arrangeres i samarbeid med Cappelen Damm Akademisk.