Logo

043 Traumebevisst omsorg

FREDAG

13.00-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, rom E 513

Maria Skogly

Redd eller sint, utagerende eller unnvikende – hva er det egentlig med den ungen? I dette kurset vil du få grunnleggende innføring i ulike typer traumer. Hva er et traume, hva vil det si å være traumatisert og hvordan påvirker det barnet? Hvilke symptomer kan du se etter?

Hva skjer med hjernen – som ikke bare påvirkes, men formes av traumatiske opplevelser? Hvordan kan vi som jobber med traumatiserte barn hjelpe dem med følelsesregulering? Og når er barnet tilgjengelig for tiltak som bygger opp om trygghet, tilknytning og relasjon?

Avslutningsvis gjennomgås noen enkle, praktiske øvelser som kan hjelpe barnet å regulere seg og som du som voksen kan gjøre sammen med barnet.

Maria Skogly er utdannet familieterapeut, spesialpedagog og Marte Meo terapeut. Hun har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten, barns psykiske helse. Maria har i mange år jobbet med traumatiserte barn og familier, og har erfaring fra både institusjon, førstelinjetjeneste, barnehage og skole. Hun er en erfaren kursholder, veileder og terapeut for skoler, barnehager, PPT, privatpersoner og andre aktuelle instanser. Skogly er eier av firmaet Familieterapeut og spesialpedagog Maria Skogly.

Hjemmeside: www.mariaskogly.no