Logo

20 Trenger dagens barn oppdragelse?

FREDAG

09.30-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Ulike innfallsvinkler er viktig for å hjelpe barn til å utvikle en god selvfølelse og en egen identitet. Har barnehage og skole et ansvar her?

Tone Strømøy er universitetslektor ved OsloMet.
Hun er forfatter av boken: «Oppdragelse mellom frihet og grenser» og er mye brukt av mediene som ekspertsvarer.
Tone er cand.polit fra Universitetet i Oslo med hovedfag i pedagogikk og har videreutdanning innen barnevern og fra Samlivssenteret ved Modum Bad.
Hun har mange års erfaring med utdanning av barnehagelærere.