Logo

010 Hva gjør skolen til et trygt og godt sted å være? Elever presenterer selv svar fra 1200 barn og unge rundt i Norge

FREDAG

09.30-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F 321

Forandringsfabrikken v/ skoleproffer

Hvordan kjennes skolen for oss som kjenner den fra pulten? Og for oss som har gått i barnehagen for ikke sååå lenge siden? For oss som gleder oss de fleste dagene og for oss som ofte har klump i magen? Hva avgjør om vi lærer og trives på skolen og i barnehagen? Hvordan kan det bli trygt? Hvordan møte oss som helst ikke vil dit og oss som lager uro, gjør dumme eller vonde handlinger mot andre barn eller mot de voksne? Hvordan er en god voksen i skolen og barnehagen, ut fra kunnskapen barna selv har.

Forandringsfabrikken har gjennom de siste fem årene hentet inn erfaringer og råd fra mer enn 7000 elever i grunnskolen. Den siste undersøkelsen er fra våren 2021, der mer enn 1000 elever, på mer enn 10 steder i landet deltar. Kunnskapen fra disse undersøkelsene er oppsummert i bøker, læringsfilmer og rapporter. Den presenteres av unge proffer, dette er barn og unge som går i grunnskolen nå eller som har fersk grunnskoleerfaring. I 2021 gjennomfører Forandringsfabrikken også en barnehageundersøkelse ved unge skoleproffer og fabrikkarbeidere i Forandringsfabrikken.

Proffer er barn/ungdom som har deltatt i Forandringsfabrikkens undersøkelser, som har valgt å bli med og formidle hovedsvar. Forandringsfabrikken har rundt 300 aktive proffer. Forandringsfabrikken har siden 2014 systematisk hentet inn erfaringer og råd fra barn om skole. Seks store, kvalitative undersøkelser er gjennomført, der vi møtte elever på skoler i alle fylker i landet. Hovedsvar fra undersøkelsene er oppsummert til kunnskap fra barn. Erfaringer og råd fra barn om skole- og læringsmiljø er også relevante for barnehagen. Det starter der.

Kurset arrangeres i samarbeid med Forandringsfabrikken.