Logo

07 TRYGGHET AVGJØR ALT – barns svar til hva som avgjør læring og trivsel i barnehage og skole

FREDAG

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Forandringsfabrikken har snakket med 722 barnehagebarn og 2300 skoleelever det siste året for å finne ut hva som trengs for at det skal være trygt for dem i barnehagen og på skolen. Forandringsfabrikkens egne proffer, barn og unge med erfaring fra offentlige systemer, kurser Østlandske lærerstevnes deltakere i følgende temaer:

– Barnerettigheter og barnekonvensjonen – fra teori til praksis.
– Hvordan møte barn på trygge måter i barnehage og skole.
– Hvordan gjøre det trygt nok til at barn forteller om det som er vondt og vanskelig.

Velkommen til et annerledes kurs hvor barn og unge instruerer! 

Forandringsfabrikken er et kunnskapssenter som henter inn kunnskap fra barn og unge. Målet vårt er at barn opplever skole, hjelpetjenester og andre systemer som trygge og nyttige. Forandringsfabrikken driver med fagutviklingsarbeid, kunnskapsinnhenting og -formidling, samt gir råd til myndigheter og politikere. De siste ti årene har FF møtt over 7800 barn i norsk skole, 1700 barn i barnevernet, 1900 barn i psykiske helsetjenester og 600 barn som har opplevd vold eller overgrep. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Forandringsfabrikken.