Logo

122 Tull og tøys på ramme alvor

LØRDAG

13.00-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom E 214/ E 213

Sonja Kibsgaard

Kurset vektlegger verdien av at barn får gi uttrykk for glede, humor, tull og tøys, selv om dette kan kollidere med det personalet har på programmet. Hva er tull og tøys utrykk for? Hvorfor tuller og tøyser barn? Hvordan kan personalet anerkjenne tull og tøys samtidig som de setter grenser for dette? Hvor tøysete er du selv? Dette er spørsmål som blir belyst gjennom kurset.

Sonja Kibsgaard er Dosent emerita i pedagogikk. Hun har publisert bøker og artikler bla med vekt på lek, glede, humor, tøys og tull. Sonja har vært brukt som kursholder over hele landet gjennom mange år.