Logo

107 Vente, håpe, leve. Flyktningers etablering i et nytt hjemland

LØRDAG

09.30-11.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom E 511

Sonja Kibsgaard

Kurset vektlegger utfordringer mange flyktningefamilier har når de er tvunget til å forlate hjemlandet sitt og hvordan møtet med en ny og fremmed kultur kan oppleves. Vi følger to familier og deres fluktfortellinger.

Sonja Kibsgaard er Dosent emerita i pedagogikk. Hun har publisert og forsket blant annet på temaer knyttet til flerkulturalitet, flerspråklighet, krysskulturelle vennskap og lek.