Logo

117 Ulikheter er glede, styrke og frustrasjon

LØRDAG

13.00-15.30Åpent for alleSted: Pilestredet 46, rom PA110/113

Tanja Bø Uggerud

Med relasjonskompetanse kan man maksimere mulighetene. Mennesker trenger å bli sett og verdsatt, og veien til resultater går gjennom relasjonene vi skaper. Vi bærer alle på en historie som påvirker og former verdier og livsvalg, og holdningene våre ligger til grunn for våre handlinger.

For å lykkes med mennesker må vi ha kunnskap hvordan håndtere ulikheter. Med innlevelse tar Tanja dere med inn i “et arbeidsmiljø” fylt av et fargerikt spekter med mennesketyper, og ser på hvordan man i alle dager skal klare få ut det beste i den enkelte. Bevissthet på eget lederskap og hvordan inspirere til mestringstro og handlingskraft for fremtiden, og hvordan alle må bidra til den kulturen de selv ønsker å være en del av.

Tanja Bø Uggerud er utdannet førskolelærer med videreutdannelse i småskolepedagogikk og og ledelse. Tanja har 20 års erfaring som daglig leder/styrer, og har ledet mellom 20-60 mennesker i både private og kommunale barnehager fra nord til sør. I 2015 startet Tanja sitt eget firma «Raus Ledelse» som leverer foredrag, kurs og ledertrening både til barnehager, næringsliv og andre offentlige instanser.