Logo

46 Undervisning om klima og bærekraftig utvikling. 

FREDAG

09.30-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Hva ønsker barn og ungdom seg fra undervisningen om klima og miljø i skolen?
Hvordan legge opp undervisningen om klima og miljø på en slik måte at den gir elevene handlingsalternativer?
Vi viser konkrete verktøy for hvordan legge opp undervisning om temaet med Redd Barnas digitale undervisningsplattformer «Rettighetsslottet» og «Det magiske klasserommet» med nylansert innhold om klima og miljø.

Emilie Forbes Holmen er seniorrådgiver for barnehager og skoler i Redd Barna. Hun er utdannet lærer og har det siste året vært prosjektleder for nytt undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Redd Barna.