Logo

044 Urolige og ukonsentrerte barn i barnehagen: Kartlegging og tilrettelegging

FREDAG

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Hanne Tessem og Elisabeth Øverland

Det er helt naturlig å være urolig og ukonsentrert i barnehagealder. Vi vil diskutere når uro og uoppmerksomhet er en del av normalutviklingen, og når dette peker mot avvikende utvikling.

– Vi understreker betydningen omgivelsene har for barnets utvikling.

– Vi vil presentere aktuelle kartleggingsverktøy for barnehagelærere.

– Vi vil også belyse tiltaksprinsipper i arbeidet med urolige og ukonsentrerte barn.

Hanne Tessem har profesjonsutdanning i pedagogikk. Hun jobber som seniorrådgiver i Statped i avdeling sammensatte lærevansker. Før hun begynte å jobbe i Statped, har hun arbeidet lenge i PPT med barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser.

Elisabeth Øverland har profesjonsutdanning i spesialpedagogikk og er spesialist i klinisk pedagogikk. Hun jobber som seniorrådgiver i Statped i avdeling sammensatte lærevansker. Før hun begynte å jobbe i Statped, har hun arbeidet lenge med barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser i skole og BUP.

Kurset arrangeres i samarbeid med Statped.