Logo

044 Urolige og ukonsentrerte barn i barnehagen: Kartlegging og tilrettelegging

FREDAG

13.00-15.00Åpent for alleSted: Pilestredet 42, Rom Q1050

Hanne Tessem og Janne Espeland 

Det er helt naturlig å være urolig og ukonsentrert i barnehagealder. Vi vil diskutere når uro og uoppmerksomhet er en del av normalutviklingen, og når dette peker mot avvikende utvikling.

– Vi understreker betydningen omgivelsene har for barnets utvikling.

– Vi vil presentere aktuelle kartleggingsverktøy for barnehagelærere.

– Vi vil også belyse tiltaksprinsipper i arbeidet med urolige og ukonsentrerte barn.

Hanne Tessem har profesjonsutdanning i pedagogikk. Hun jobber som seniorrådgiver i Statped i avdeling sammensatte lærevansker. Før hun begynte å jobbe i Statped, har hun arbeidet lenge i PPT med barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser.

Janne Espeland er psykolog og jobber i Statped vest, i avdeling for sammensatte lærevansker. Hun har nevropsykologi som fokusområde (forholdet mellom hjernen og atferd). Hun er også opptatt av kartlegging og tilrettelegging for barn og elever med nevroutviklingsforstyrrelser, i barnehagen og på skolen.

Kurset arrangeres i samarbeid med Statped.