Logo

39 Utforskende og inkluderende matematikkundervisning i begynneropplæringen

FREDAG

09.00-12.00OsloMet - StorbyuniversitetetSted:

KURSINNHOLD:
– Utforskende, dialogbasert og inkluderende matematikkundervisning

– Tallforståelse, tellekompetanse og utvikling av fleksible hoderegningsstrategier

– Modeller som tankeredskap: tom tallinje, tier-rammer, blokkmodeller

– Åpne problemløsningsoppgaver med lavt gulv og høyt tak (LIST-listoppgaver)

May Else Nohr og Hanne Hafnor Dahl har bakgrunn som allmennlærere og arbeider nå som fagkonsulenter og veiledere for Utdanningsetaten i Oslo. De har ledet ulike utviklingsprosjekter innen matematikkdidaktikk, og er ressurspersoner og kursholdere for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. De er forfattere av læreverket Radius 1.-4.trinn og Matematikk fra Cappelen Damm 1.-4.trinn.