Logo

45 Utforskende og inkluderende matematikkundervisning i begynneropplæringen

FREDAG

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

KURSINNHOLD:

  • Utforskende, dialogbasert og inkluderende matematikkundervisning
  • Tallforståelse og utvikling av fleksible hoderegningsstrategier
  • Modeller som tankeredskap: Tom tallinje, tier-rammer, blokkmodeller
  • Problemløsningsoppgaver med lavt gulv og høyt tak (LIST-listoppgaver)

May Else Nohr og Hanne Hafnor Dahl har bakgrunn som allmennlærere og arbeider nå som fagkonsulenter og veiledere for Utdanningsetaten i Oslo. De har ledet ulike utviklingsprosjekter innen matematikkdidaktikk, og er ressurspersoner og kursholdere for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. De er forfattere av læreverket Radius 1.-4.trinn og Matematikk fra Cappelen Damm 1.-4.trinn.