Logo

115 Veiledningsfortellinger om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen

LØRDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestreet 52, Rom A 357a

Magritt Lundestad

På kurset vil reelle fortellinger fra praksisfeltet om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen bli presentert. Gjennom ulike arbeidsmåter for refleksjon vil deltagerne sammen få reflektere over mulige løsninger knyttet til fortellingene. Kursets innhold er basert på boken «Veiledningsfortellinger om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen» (Lundestad, 2019)

Magritt Lundestad er dosent i organisasjon og ledelse på barnehagelærerutdanningen ved Oslo Met -storbyuniversitetet. Lundestad har erfaring som styrer og pedagogisk leder i barnehagen, og har gitt ut flere publikasjoner knyttet til ledelse, veiledning og organisasjonsutvikling i barnehagen.