Logo

04 «Vil du ikke være med og leke?» – om introverte barn… og litt om voksne…

FREDAG

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Kjenner du et barn som ofte foretrekker å være alene? Tenker du at barnet er sjenert, usikkert eller utenfor leken? Det er ikke sikkert! Kanskje barnet rett og slett er introvert!  
Introverte barn har innimellom behov for å være alene, og lade batteriene før de er klare for å være sosiale igjen. 
Hvilken betydning har det i hverdagen at introversjon og ekstroversjon er stabile trekk ved vår personlighet? 
Hva kjennetegner introverte barn? 
Hvordan kan vi legge best mulig til rette for disse barna?

Line Aunaas er selverklært introvert, og brenner for at denne kunnskapen skal spres til alle som jobber med barn og unge! Hun har også skrevet en bok om dette temaet. Line er utdannet allmennlærer, med videreutdanning i sosialpedagogikk og veiledning, coaching og ledelse. Hun har 20 års erfaring fra skolesektoren. 

Kurset holdes også lørdag.