Logo

57 Den motoriske boksen – fysisk aktiv fra 0 – 6 år med alle sanser!

FREDAG

09.00-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Barn har et naturlig behov for å være i bevegelse – og samtidig synes de det er gøy!

Bevegelse er en viktig kommunikasjonsmåte og tidlige bevegelsesferdigheter danner grunnlag for senere kognitive ferdigheter som lesing, skriving og regning. Gode bevegelseserfaringer gir økt selvtillit, selvfølelse og livsglede. Kurset består av noe teori, men hovedfokus er på konkrete, praktiske og kreative aktiviteter, med delvis enkle hverdagsmaterialer som lett kan flettes inn i barnehagehverdagen.

Dette kurset er veldig godt egnet for barnehageansatte som jobber med barn fra 0 – 6 år. Her kan enhver aldersgruppe finne inspirasjon i en mer aktiv hverdag som simulerer alle sansene!

Stephanie Michalowski-Mertins er utdannet barnehagelærer fra Tyskland med videreutdanning i bevegelsespedagogikk, samt utdannet barneyogalærer. Hun har erfaring som barnehagelærer, styrer og bevegelsespedagog, er forfatter av «Kom, bli med!» og «Den motoriske boksen» – materiell som skal stimulere den motoriske utviklingen. Hun driver nettstedet «Barnas hjørne», har jobbet i noen år som HOPP-koordinator i Horten og er for tiden ansatt som pedagogisk leder i Kulturbarnehagen Noahs Ark i Sandefjord.

Kurset arrangeres også lørdag.