Logo

Om oss

Østlandsk lærerstevne er en uavhengig, ideell organisasjon som har som formål «å samle skolefolk, barnehagepersonell og andre interesserte til kurs, orienteringer og drøftinger av aktuelle skole- og utdanningsspørsmål.» (Vedtekter)

Østlandsk lærerstevne:

  • tilbyr en stor bredde i kurs og foredrag – i 2019: 138 i tallet
  • drives kun av inntekter fra billettsalg og utstillingen
  • gjennomføres av et styre på 10 og en sekretær i 50% stilling
  • arrangeres i nært samarbeid med OsloMet – Storbyuniversitetet (tidl. HiOA)
  • har de siste årene hatt mellom 4700 og 6300 deltakere
  • blir alltid arrangert fredag og lørdag i uke 44 (5. og 6. november i 2021)
  • ble første gang arrangert i 1931

Stevnet omfatter også en utstilling der et mangfold av aktører i utdanningssektoren er representert. Les mer om utstillingen her.

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ, der alle som har løst billett har møterett. Årsmøtet avholdes på stevnets andre dag (lørdag) kl 17 på OsloMet.

STYRET 2020