Logo

For skoler

Ønsker du faglig oppdatering på sentrale temaer som for eksempel begynneropplæringen, sosial kompetanse eller digital læring? Eller vil du med hele personalet gå i dybden på et eget emne? Kanskje vil du lære om noe bare du brenner for? 

Alt dette får du hos oss!

På Østlandsk lærerstevne vil du alltid finne et bredt kurstilbud som passer like godt for skole som barnehage. Oversikt over alle kurs vi tilbyr, ser du HER.

Vi har likevel valgt å tilby flere kurs først og fremst for skolefolk:

Utforskende og inkluderende matematikkundervisning i begynneropplæringen.

Elever med språkforstyrrelser – hvordan oppdage og tilrettelegge?

Elever med lese- og skrivevansker: tidlig identifisering og gode tiltak for elever på 1.-4. trinn 

Se ungdommen innenfra – Hvordan jobbe med mentalisering og trygghet i ungdomsskolen

Bekymringsfullt skolefravær – hvordan kan skolen jobbe systematisk med fravær på flere nivå ?

Undervisning om klima og bærekraftig utvikling. 

Skolebiblioteket som læringsarena

Digital lese- og skrivestøtte

På Østlandsk lærerstevne møter du flere tusen deltakere fra skoler, barnehager, faginstanser og bedrifter fra hele Norge. Her kan du møte kollegaer, snakke med ulike tilbydere av kurs, materiell og produkter – men viktigst av alt: Lære noe nytt sammen med gode kollegaer.

Meld dere på Østlandsk lærerstevne 2023!

VEL MØTT!